Dilluns, 15 Juliol 2024

Calendari cursos virtuals 2018

 

Curs pràctic adreçat a persones que volen aprendre a dissenyar indicadors de gènere. Dissenyar indicadors de gènere és quelcom més que desagregar la informació per sexes i proposar-ne és clau per poder avaluar l’impacte de gènere que té una política, és a dir, si afavoreix o no la igualtat de gènere en el territori. Per saber dissenyar aquests indicadors cal saber analitzar els contextos amb lents liles i desxifrar els objectius d’igualtat de gènere necessaris. Només quan tenim dades és possible introduir canvis i saber si estem fent la feina de forma correcta.

 

 

 

 

 

 

 

En aquest curs analitzarem els elements claus per conèixer quina és la cultura de gènere prevalent en una organització i com es pot actuar per garantir una major igualtat de gènere dins de la pròpia empresa i en les seves relacions amb els seus principals grups d’interès. Parlarem dels Plans d’Igualtat com eines per introduir la igualtat de gènere dins de les polítiques de recursos humans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs ofereix recursos per entendre les diferències i desigualtats de gènere en l’àmbit de la cultura; analitzar com les desigualtats de gènere influeixen en les dones com usuàries de cultura i com a creadores de cultura i descobrir estratègies per fomentar la igualtat de gènere i garantir la igualtat d’oportunitats en les activitats culturals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs pràctic per aprendre a avaluar quin impacte té una política, programa o servei, sigui de l’àmbit que sigui, en la igualtat de gènere. Es proporcionaran les nocions necessàries per entendre què és la igualtat de gènere i per què tota política que afecta a les persones té un impacte de gènere en el territori. S’oferiran les preguntes claus per aprendre a analitzar aquest impacte de gènere i millorar el disseny de la política o servei quan es detecta que l’impacte és negatiu.