Dilluns, 16 Juliol 2018

Experiència formació On Line

Des d’Atena Gender Consulting fa més de 10 anys que realitzem en cursos virtuals, col·laborant amb Universitats i altres entitats públiques com privades; ja sigui realitzant o oferint els nostres propis cursos en la nostra aula virtual.

Alguns dels cursos que hem dissenyat i realitzat:

"Incorporar la igualtat de gènere en el disseny de les polítiques locals”. Curs virtual de 30 hores ofert al personal tècnic municipal de l’Ajuntament de Girona. La formació persegueix oferir la informació i treballar les habilitats per aconseguir els següents objectius:

  • Tenir capacitat per entendre què són les polítiques transversals de gènere.

  • Ser capaç de justificar la necessitat i obligatorietat de la igualtat de gènere en l'àmbit local.

  • Tenir capacitat per elaborar informes o estudis d’avaluació de l’impacte de gènere.

  • Tenir capacitat per dissenyar algunes accions específiques que ajudin a implementar la igualtat de gènere en les polítiques locals.

  • Coneixement de la normativa existent i que obliga a introduir la igualtat de gènere en l'àmbit local.

  • Coneixement de bones pràctiques catalanes i europees.

“Dissenyar polítiques locals amb perspectives de gènere”. Curs formació contínua ofert per la Fundació Universitat Rovira i Virgili. Curs virtual de 30 hores. Cues adreçat a persones amb responsabilitats polítiques, gerencials, o de direcció de serveis dins de les administracions locals; a agents de igualtat, i persones vinculades al món associatiu, fundacional, ONG's, a moviments socials, personal de serveis públics, així com a tothom interessat en la introducció de la igualtat de gènere en les activitats i serveis que presten com a entitat.

 

“Construcció d’indicadors de gènere”. Curs que persegueix aprendre a dissenyar indicadors de gènere a través de l’experimentació. Curs virtual de 8 setmanes ofert per la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad (Argentina).

 

Curs sobre polítiques d’igualtat en gènere en el sector químic. Curs pel Consell Nacional de Químics d’Itàlia. Consiglio Nazione dei Chimici. Curs en plataforma Moodle de 100 hores amb 2 sessions presencials de 4 hores cada una. Qu.In S.R.L. in ATI con Atena Gender Consulting.