Diumenge, 16 Juny 2024

Experiència formació On Line

Des d’Atena Gender Consulting fa més de 15 anys que realitzem en cursos virtuals, col·laborant amb Universitats i altres entitats públiques com privades. Des de l’any 2017 tenim el nostre propi campus virtual (plataforma d’aprenentatge MOODLE) en la que realitzem cursos. Podem diferenciar dos tipologies de cursos:

PRIMERA. Els cursos que oferim dins de la nostra oferta anual i en la que les persones que estan interessades es poden matricular individualment.

SEGONA. Cursos que realitzem per a una entitat o institució, responent de forma específica a les seves necessitats i exigències.

Els cursos que hem ofert des d’Atena i hem realitzat en el nostre campus virtual des dels seus inicis són:

Urbanisme amb perspectiva de gènere

(20 hores) (6 setmanes)

Professora responsable: Sara Ortiz (Col·lectiu Punt 6)

Inici: 21 maig 2018

 

Curs adreçat a persones que treballin en urbanisme, habitatge i mobilitat.

En aquest curs reflexionarem sobre què és l’urbanisme amb perspectiva de gènere i la seva necessitat. Veurem diferents eines per dissenyar una ciutat a mesura humana, per a tothom, que posa la vida quotidiana al centre de la planificació. I analitzarem diferents bones pràctiques d’urbanisme amb perspectiva de gènere.

Polítiques culturals amb perspectiva de gènere

(15 hores) (6 setmanes)

Inici: 2 de maig 2018

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí Torrell

 

Curs adreçat a personal tècnic i polític de l’àmbit de la cultura i joventut; i a entitats que programen cultura i estiguin interessades a incorporar la igualtat de gènere en les seves propostes.

En aquest curs es aprendrem a identificar les diferències i desigualtats de gènere existents que provoquen que no tothom tingui accés amb igualtat de condicions a la cultura, ja sigui com a persona usuària o creadora.

També reflexionarem sobre les eines que es poden utilitzar per garantir la igualtat de gènere en les polítiques culturals i en les programacions culturals. Debatrem sobre les opcions que realment són aplicables en els diferents territoris i aquelles que voldríem poder implementar.

Eines per introduir el principi de transversalitat de gènere en les polítiques

(20 hores) (8 setmanes)

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí

Inici: 22 de març 2018

 

Aquest curs va adreçat a persones que volen incorporar el principi de la transversalitat de gènere en la seva feina quotidiana. Presentarem 3 eines per considerar-les claus en aquest procés: diagnosis de gènere, indicadors de gènere i informes d’impacte de gènere.

En aquest curs no ens limitarem a presentar les eines, sinó que aprendrem a descriure el nostre territori amb lents liles a partir de la creació d’indicadors de gènere i de l’avaluació de l’impacte de gènere de les decisions preses.

Les polítiques educatives amb perspectiva de gènere

(15 hores) (6 setmanes)

Professora responsable: Alba González Castellví (Associació CoeduAcció)

Data inici del curs: 19 de febrer 2018

 

La ciutat educa, des de les escoles, els parcs i els carrers, les entitats d'educació en el lleure, les activitats esportives, etc. Una ciutat coeducadora és aquella que revisa i vetlla per a que tots aquests espais siguin vertaderament igualitaris i que promoguin la diversitat i llibertat.

Els objectius que persegueix aquest curs són:

  • Entendre els principals objectius de la coeducació.

  • Analitzar com es possible aplicar la igualtat de gènere en les polítiques educatives municipals.

  • Analitzar experiències positives.

Informes d’impacte de gènere

(15 hores) (6 setmanes)

Inici: 6 de novembre 2017

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí

 

 

Curs pràctic per aprendre a avaluar quin impacte té una política, programa o servei, sigui de l’àmbit que sigui, en la igualtat de gènere. Es proporcionaran les nocions necessàries per entendre què és la igualtat de gènere i per què tota política que afecta a les persones té un impacte de gènere en el territori. S’oferiran les preguntes claus per aprendre a analitzar aquest impacte de gènere i millorar el disseny de la política o servei quan es detecta que l’impacte és negatiu.

Urbanisme amb perspectiva de gènere

(20 hores) (6 setmanes)

Inici: 16 octubre 2017

Professora responsable: Sara Ortiz (Col·lectiu Punt 6)

 

 

En aquest curs reflexiona sobre què és l’urbanisme amb perspectiva de gènere i la seva necessitat. Veurem diferents eines per dissenyar una ciutat a mesura humana, per a tothom, que posa la vida quotidiana al centre de la planificació. I analitzarem diferents bones pràctiques d’urbanisme amb perspectiva de gènere.

Disseny d’indicadors de gènere

(30 hores) (10 setmanes)

Inici: 25 setembre 2017

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí

 

 

Curs pràctic adreçat a persones que volen aprendre a dissenyar indicadors de gènere. Dissenyar indicadors de gènere és quelcom més que desagregar la informació per sexes i proposar-ne és clau per poder avaluar l’impacte de gènere que té una política, és a dir, si afavoreix o no la igualtat de gènere en el territori. Per saber dissenyar aquests indicadors cal saber analitzar els contextos amb lents liles i desxifrar els objectius d’igualtat de gènere necessaris. Només quan tenim dades és possible introduir canvis i saber si estem fent la feina de forma correcta.

Pressupostos sensibles al gènere: introducció

(15 hores) (6 setmanes)

Inici: 28 abril 2017

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí

 

 

 

El curs introductori sobre pressupostos sensibles al gènere que explica què són i quins objectius persegueixen. Es presenta aquesta eina per implementar la gestió transversal de gènere en la gestió mitjançant l’anàlisi de diferents experiències històriques, sobretot aquelles desenvolupades en àmbit local. Entendre què són i com funcionen és essencial per poder realitzar la lectura del nostre pressupost amb sensibilitat de gènere i introduir canvis en les nostres decisions pressupostàries o de disseny de polítiques o serveis.

Curs per aplicar la perspectiva de gènere en les polítiques culturals

(15 hores) (6 setmanes)

Inici: 22 de març 2018

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí

Aquest curs persegueix tres grans objectius: 1) Entendre les diferències i desigualtats de gènere en l’àmbit de la cultura. 2) Analitzar com les desigualtats de gènere influeixen a les dones com usuàries de cultures i com a creadores de cultura. 3) Aprendre estretègies per fomentar la igualtat de gènere i garantir igualtat d’oportunitats en les activitats culturals.

Curs sobre eines per incorporar la igualtat de gènere en el disseny de les polítiques locals

(30 hores) (12 setmanes)

Data inici: 13 de febrer 2017.

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí

En aquest curs es proporcionen eines per saber incorporar la igualtat de gènere en les polítiques públiques, sigui de l’àmbit que sigui. Començarem analitzant les diferències i desigualtats de gènere presents en el nostre territori. Després veurem quins instruments existeixen per assegurar-nos que una política o servei té en compte les diferències de gènere al mateix temps que actua per reduir les desigualtats de gènere. Acabarem compartint diferents exemples i bones pràctiques.

Informes d’impacte de gènere

(15 hores) (12 setmanes)

Data inici: 29 de gener 2018

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí

En aquest curs adreçat a persones no especialistes en polítiques d’igualtat de gènere es donaran les nocions necessàries per entendre què són i com s’elaboren els informes d’impacte de gènere. Es persegueix un objectiu ben concret: aprendre a realitzar informes d’impacte de gènere de qualsevol política o servei, de l’àmbit que sigui.

Creació d’indicadors de gènere

(30 hores) (12 setmanes)

Data inici: 23 de gener 2017

Professora responsable: Dra. Mònica Gelambí

Curs adreçat a persones que volen aprendre a dissenyar indicadors de gènere. Per saber dissenyar aquests indicadors cal saber analitzar els contextos amb lents liles i incloure en les polítiques un objectiu de gènere. Dissenyar indicadors de gènere és quelcom més que desagregar la informació per sexes i cal aprendre a fer-ho perquè la majoria de polítiques i serveis no s’han dissenyat amb perspectiva de gènere. Aportar dades és essencial per introduir canvis en les polítiques.

Cursos creats específicament per les administracions sol·licitants:

2018: Curs virtual sobre com incorporar la igualtat de gènere en el disseny de les polítiques locals. Curs realitzat expressament per l’Ajuntament de Valls. 30 hores. 8 setmanes de formació. Data inici: 15 de gener.

2018: 2a. edició Curs virtual de 30 hores adreçat al personal tècnic de l’Ajuntament de Girona. “Incorporar la igualtat de gènere en el disseny de les polítiques locals”.

2017 i 2016: Curs virtual (3 mesos) sobre “Polítiques d’Igualtat i Indicadors de Gènere”. Curs centrat en la realitat d’Amèrica Llatina. Ofert per Comunicación para la Igualdad (Argentina). Inici: setembre.

2016: Curs virtual de 30 hores adreçat al personal tècnic de l’Ajuntament de Girona. “Incorporar la igualtat de gènere en el disseny de les polítiques locals”.

2015: Curs formació contínua. Curs virtual. “Dissenyar polítiques locals amb perspectives de gènere”. Fundació Universitat Rovira i Virgili. 30 hores.

2015 i 2014: 1a i 2a. Edició del “Curs sobre indicadors de gènere” (30 hores). Modalitat e-learning. Inici curs: 30 setembre. Plataforma Moodle. Entitat responsable del curs: Asociación Civil Comunicación para la Igualdad (Argentina). http://www.comunicarigualdad.com.ar

2013: Curs sobre polítiques d’igualtat en gènere en el sector químic. Curs pel Consell Nacional de Químics d’Itàlia. Consiglio Nazione dei Chimici (Num. Gara01/2012). E-learning. Curs en plataforma Moodle de 100 hores amb 2 sessions presencials de 4 hores cada una (Florència: 16.03.2013 i Roma: 14.09.2013). Qu.In S.R.L. in ATI con Atena Gender Consulting.

Cursos en els que hem col·laborat:

Gestió del Gènere en el Màster en Responsabilitat Social Corporativa, Comptabilitat i Auditoria Social (MRS). CIES (Centre d’Investigació en Economia i Societat – Universitat de Barcelona)

Màster Oficial en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les dones a l’àmbit rural (en línia). Universitat de Lleida. Centre Dolors Piera.

Resultado de imagen de universitat lleida

Màster universitari en agents d’igualtat d’oportunitats. Universitat Cardenal Herrera de València

Curs on-line d’extensió universitària “Formació d’agents d’igualtat en l’àmbit local”. Fundació Universitat Rovira i Virgili.