Dilluns, 16 Juliol 2018

Experiència formació presencial

Des d’Atena Gender Consulting també tenim una àmplia experiència en cursos presencials adreçats a personal tècnic i polític que vol entendre què són les polítiques d’igualtat de gènere, però que sobretot vol aprendre a dissenyar polítiques d’igualtat de gènere, ja sigui introduint canvis per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques que ja s’estan realitzant o bé dissenyant noves polítiques.

Hem realitzat un gran número de cursos presencials adreçats al personal tècnic i polític del món local. Cursos en els que hem presentat el concepte i l’evolució històrica de les polítiques d’igualtat de gènere; hem explicat per què les polítiques de gènere no es centren en les dones sinó que afronten les relaciones de gènere i descobreixen la presència d’una esfera femenina indispensable pel bon desenvolupament de la vida quotidiana; hem analitzat la realitat amb ulleres liles que ens permeten detectar les diferències de gènere, desigualtats de gènere i discriminacions de gènere que encara existeixen en les nostres ciutat; hem après a utilitzar eines que permeten incloure la perspectiva de gènere en tota política i servei: indicadors de gènere, informes de l’impacte de gènere, pressupostos amb sensibilitat de gènere; hem presentat bones pràctiques i hem analitzat la possibilitat d’implementar-les en altres contextos; hem conegut les polítiques sobre els usos del temps en les ciutats, entre moltes altres coses.

Els cursos que s’han realitzat van des de les 2 hores a les 30 segons les exigències i objectius perseguits per les administracions locals.

Alguns dels cursos que hem realitzat són els següents:

2013. Curs “incorporació de la transversalitat de gènere i apoderament de les dones dones a les polítiques públiques”. Escola Administració Pública de Catalunya i Institut Català de les dones.

 2011. Curs sobre polítiques transversals de gènere. Nivell 2: eines i bones pràctiques. Metodologia blended (30 hores). Ajuntament de Lleida.

 2010. Curs sobre polítiques transversals de gènere. Nivell 1: conceptes i marc (20 hores presencials). Ajuntament de Lleida.

2010. Curs “La formació des de la perspectiva de gènere”. 12 hores. Mas Carandell. Ajuntament de Reus.

2010. Curs “Instruments per dissenyar polítiques públiques de gènere”. 28 hores. IL3-Universitat de Barcelona i Federació de Municipis de Catalunya.

 

2010. Sessió sobre “Tècniques quantitatives bàsiques” en el curs “Tècniques metodològiques per a l’aplicació de polítiques d’igualtat a les empreses: elaboració de projecte, informes, plans d’igualtat, protocols, guies i pressupostos amb perspectiva de gènere. (4 hores). Ajuntament de Tarragona i Universitat Rovira i Virgili.

“Polítiques d’igualtat en gènere. Curs adreçat a persones amb responsabilitats polítiques” (4 hores) “Curs de polítiques d’igualtat de gènere” conceptes i instruments pel personal tècnic (4 hores). 2010. Ajuntament de Mollerussa.

Curs de formació sobre polítiques d’igualtat en gènere en l’administració local. 2010. 6.5 hores. Consell Comarcal del Tarragonès .

Sessió formativa sobre polítiques d’igualtat. Consell Comarcal de la Segarra. 2010. 13,5 hores).

 

Curs de formació sobre polítiques d’igualtat en gènere en l’administració local. Sessió formativa adreçada a persones amb càrrecs polítics i sessió formativa adreçada a personal tècnic. Consell Comarcal de l’Alt Camp. 2010. 11 hores

 

Curs de formació sobre polítiques d’igualtat en gènere en l’administració local. Consell Comarcal Pallars Subirà. 2009. 7 hores.

Curs sobre les polítiques d’igualtat en gènere: la implementació de la gestió transversal de gènere. Consell Comarcal Alta Ribagorça. 2009. 8 hores.

Curs de formació sobre polítiques d’igualtat en gènere en l’administració local. Ajuntament de l’Alpicat. 2009. 7 hores.

2008. Curs “La gestió del gènere en l’àmbit local”. 20 hores. IL3-Universitat de Barcelona. Federació de Municipis de Catalunya.