Dilluns, 27 Mai 2024

Experiència formació presencial

Des d’Atena Gender Consulting també tenim una àmplia experiència en cursos presencials adreçats a personal tècnic i polític que vol entendre què són les polítiques d’igualtat de gènere, però que sobretot vol aprendre a dissenyar polítiques d’igualtat de gènere, ja sigui introduint canvis per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques que ja s’estan realitzant o bé dissenyant noves polítiques des d’un enfocament transformador i interseccional.

Hem realitzat un gran número de cursos presencials adreçats al personal tècnic i polític del món local i de la Generalitat de Catalunya. Cursos en els que hem presentat el concepte i l’evolució històrica de les polítiques d’igualtat de gènere; hem explicat per què les polítiques de gènere no es centren en les dones sinó que afronten les relaciones de gènere i descobreixen la presència d’una esfera femenina indispensable pel bon desenvolupament de la vida quotidiana; hem analitzat la realitat amb ulleres liles que ens permeten detectar les diferències de gènere, desigualtats de gènere i discriminacions de gènere que encara existeixen en les nostres ciutat; hem après a utilitzar eines que permeten incloure la perspectiva de gènere en tota política i servei: indicadors de gènere, informes de l’impacte de gènere, pressupostos amb sensibilitat de gènere; hem presentat bones pràctiques i hem analitzat la possibilitat d’implementar-les en altres contextos; hem conegut les polítiques sobre els usos del temps en les ciutats, entre moltes altres coses.

Els cursos que s’han realitzat van des de les 2 hores a les 30 segons les exigències i objectius perseguits per les administracions locals.

Alguns dels cursos que hem realitzat són els següents:

2018. Curs sobre com incorporar la perspectiva de gènere en les formacions. 13 hores de formació. 10 hores formació presencial i 3 hores de seguiment virtual. Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones. Juny i juliol 2018. Organització: ICD i EAPC.

2018. “Disseny de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere”. 23 hores lectives. 20 hores formació presencial i 3 hores de seguiment virtual. Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones. Juny i juliol 2018. Organització: ICD i EAPC.

2018. Curs: “Gestió Transversal de Gènere”. 13 hores lectives. 10 hores presencials i 3 hores de seguiment virtual. Serveis territorials de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre. Juny i juliol 2018. Organització: ICD i EAPC.

2018. Curs: “Gestió Transversal de Gènere”. 13 hores lectives. 10 hores presencials i 3 hores de seguiment virtual. Serveis territorials de la Generalitat de Catalunya a Lleida. Juny i juliol 2018. Organització: ICD i EAPC.

2018. Curs: “Què són les polítiques d’igualtat de gènere. Marc teòric i realitat pràctica”. Formació de 5 hores presencials a les dones amb responsabilitats polítiques de la comarca. Figueres. 7 juliol 2018. Organització: Consell Comarcal Alt Empordà.

2018. Assignatura “Plans d’Igualtat a l’Administració Local” dins de la Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat. 16º edició-curs 2017/2018. 8 hores. 8 de maig i 12 juny 2018. Grup Antígona. Universitat Autònoma de Barcelona.

2018. Curs sobre com incorporar la perspectiva de gènere en la gestió universitària. Curs adreçat al Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra. Organització: UPF. 13,5 hores de formació presencial i 5 hores de formació virtual per realitzar la transferència al lloc de treball. 16, 18 i 20 d’abril.

2018. Curs sobre la transversalitat de gènere per al personal tècnic i assessor del Síndic de Greuges de Catalunya. Curs modalitat semi-presencial: 10 hores de formació presencial i 13 hores de formació virtual. Organització: Síndic de Greuges i ICD.

2018. Curs “Gestió transversal de gènere en el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya”. 13 hores. Servei català de la Salut (SCS). 7 i 9 de març més 3 hores de formació virtual. Organització: SCS i EAPC.

2018. Curs introductori. Què són les polítiques d’Igualtat de Gènere? curs de 4 hores adreçat al personal tècnic del Consell Comarcal de la Cerdanya. Puigcerdà. 8 de febrer.