Dilluns, 27 Mai 2024

Presentació

Atena Gender Consulting neix el mes de gener del 2008 amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats que es troben els operadors tècnics per convertir el discurs teòric de la igualtat de gènere en pràctica. Convertir la igualtat de gènere en polítiques, en serveis, en programes, en canvis en el sistema de gestió, en una nova cultura organitzativa o d’empresa.

 

ATG busca donar respostes a preguntes que considerem claus per implementar la gestió transversal de gènere: Què implica introduir la perspectiva de gènere en el disseny d’una política pública? Com podem estar segurs que en les nostres decisions pressupostàries han sigut sensibles al gènere? Com podem aplicar experiències d’èxit en altres països en la nostra realitat? Existeixen experiències d’implementació de la perspectiva de gènere en el meu àmbit d’intervenció? Com puc introduir canvis en la meva feina quotidiana per assegurar-me que tinc en compte la perspectiva de gènere?.

La recerca i sobretot la formació són claus per poder donar aquestes respostes i oferir les eines necessàries per convertir-nos en agents actius a favor de la igualtat de gènere.

Atena Gender Consulting neix de la voluntat de Mònica Gelambí Torrell de poder treballar amb les organitzacions públiques i privades per dissenyar eines que ens facilitin treballar amb perspectiva de gènere i incorporar la igualtat de gènere dins de les pròpies administracions, empreses o organitzacions del tercer sector.

 

Sóc de Valls i vaig estudiar la Llicenciatura de Ciències Jurídiques a la Universitat Rovira i Virgili i la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració a la Universitat de Barcelona. Des del 2004 sóc doctora per la Universitat Rovira i Virgili amb menció de doctoral europeu. La meva tesi em va permetre aproximar-me a les polítiques locals d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i a la gestió transversal de gènere, constatant que fins i tot els Ajuntaments que tenien un clar compromís polític tenien dificultats per introduir la igualtat de gènere en totes les seves polítiques i actuacions. Per implementar la gestió transversal de gènere en una organització cal voluntat política i eines tècniques que ens ajudin a fer una lectura lila del context. Crear aquestes eines i formar perquè es sàpiguen utilitzar s’ha convertir en l’objectiu de la meva recerca, que s’ha ampliat a l’àmbit de l’empresa des de l’aposta de la responsabilitat social corporativa