Diumenge, 16 Juny 2024

Formació

Avui en dia existeixen molts estudis sobre polítiques per a la igualtat d’oportunitats i polítiques de gènere. Aquesta considerable bibliografia ha permès avançar en la recerca i conèixer experiència positives de tot el món.

Són més de 20 anys que es realitzen polítiques d’igualtat de gènere, però tot i aquestes dues dècades de treball ben fet encara no es possible assegurar que totes les àrees i des de tots els serveis s’actuï amb perspectiva de gènere.

Aquesta constatació posa en evidència la necessitat de formació que faciliti eines i instruments que permetin a qualsevol personal introduir la perspectiva de gènere en la seva feina quotidiana.

Per treballar amb perspectiva de gènere és essencial aprendre a analitzar el context amb ulleres liles, ulleres d’igualtat, capaces d’identificar les diferències de gènere que influeixen en un àmbit concret, capaces de posar en relleu la presència de desigualtats de gènere que s’han de prendre en consideració per no crear discriminacions indirectes, capaces d’indicar les discriminacions de gènere que es volen combatre.

I només amb la formació podrem aprendre a utilitzar aquestes ulleres d’igualtat.

Des d’AGC realitzem formacions a mesura, tant presencials com virtuals com mixtes.

Podeu accedir al llistat de cursos disponibles aquí.