Dimecres, 19 Febrer 2020

Calendari cursos virtuals 2020

 

 

 

 

Curs pràctic adreçat a persones que volen apendre a dissenyar indicadors de gènere. Utilitzar indicadors de gènere és clau per poder avaluar l'impacte de gènere que té una política, es a dir, si afavoreix o no la igualtat de gènere en el territori.

 

 

 

 

 

 

 

En aquest curs veurem diferents eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i l'avaluació de les polítiques públiques. Veurem que són els indicadors de gènere i els informes d'avaluació de l'impacte de gènere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veurem les diferents metodologies que existeixen per realitzar aquesta introducció de la perspectiva de gènere en els comptes públics i les eines que es poden utilitzar a nivell local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest curs analitzarem els elements claus per conèixer quina és la cultura de gènere prevalent en una organització i com es pot actuar per garantir una major igualtat de gènere dins de la pròpia empresa mitjançant la realització d'un Pla d'Igualtat.