Diumenge, 16 Juny 2024

Consultoria

Atena Gender Consulting també ofereix serveis de consultoria especialitzats en igualtat de gènere.

Les principals tasques de consultoria realitzades en els darrers anys han estat:

2015: Participació com experta en el projecte "How to resist austerity: the case, of the Gender Budgeting strategy in Andalusia" enmarcat en el projecte de recerca europeu " Evaluating the impact of structural policies on Health inequalities and their social determinants and fostering change (SOPHIE)", 7e Programa Marc de la Unió Europea, número 278173. Investigadora principal: Carme Borrell.

Octubre 2014: incorporació en la llista validada d’experts en igualtat de gènere i Empowerment de la Dona en l’Administració Pública (GEPA) del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD). (llista validada d’experts externs capaços de respondre a la demanda específica de serveis tècnics i d’assessorament, desenvolupar capacitats, investigacions i coneixement, i a promoure aquestes qüestions).

2012: Participació en qualitat d’experta en el procés de disseny i validació de l’índex de desenvolupament de les polítiques d’igualtat en gènere elaborat dins del projecte “Les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit local” de la Universitat de Santiago de Compostela, amb finançament del govern de Galicia.

2010/2011: Consultora externa en el procés de disseny del II Pla Municipal de la Igualtat de Gènere a Lleida 2011-2014. Encàrrec de la Regidoria per la Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Lleida.

2010: Soci d’acollida en l’acord de formació i compromís de qualitat del Programa de formació a l’estranger Leonardo da Vinci. Nom de la participant: Anna Olivella Quinta. Soci que l’envia: UAB (Catalunya). Termini formació: 13/09/2010-20/12/2010.

2008: Consultora responsable de la diagnosi del Pla de feminització d’Iniciativa per Catalunya Els Verds. Encàrrec de Dones amb Iniciativa.