Dilluns, 15 Juliol 2024

Serveis

Gràcies a la feina feta fins avui hem pogut comprovar com les administracions i altres organitzacions que han apostat per introduir la visió de gènere i realitzar polítiques per a la igualtat d’oportunitats s’han trobat amb grans dificultats:

 • - Existència de molt informació generalista, però pocs productes creats específicament pels ajuntaments, consells comarcals, petites empreses, ONGs, etc.
 • - Pocs instruments pensats per ajudar a les organitzacions petites que són les predominants en la realitat catalana;
 • - Productes difícils d’implementar per part de personal expert d’altres àrees de coneixement no especialistes en polítiques d’igualtat en gènere;
 • - Cursos excessivament generalista i teòrics que no proporcionen les eines necessàries per a poder treballar en tema;
 • - Pocs cursos virtuals que es centrin en l’aprenentatge basat en l’experimentació i la creació conjunta de coneixement:
 • - Pocs serveis especialitzats que posin en contacte persones que treballin la igualtat de gènere.

Per ajudar a vèncer aquestes dificultats Atena Gender Consulting ofereix serveis especialitzats en els següents àmbits:

Polítiques d’Igualtat de gènere:

 • - Servei de consultoria per resoldre dubtes i dificultats a l’hora d’introduir la perspectiva de gènere en l’activitat tècnica diària o en l’organització interna d’una organització.
 • - Cursos d’introducció i d’especialització en polítiques d’igualtat de gènere: concepte, marc normatiu, bones pràctiques a Catalunya i a la resta del món.
 • - Cursos virtuals per aprendre a introduir la perspectiva de gènere en les polítiques o serveis i a utilitzar les eines existents: indicadors de gènere, informes d’impacte de gènere, pressupostos sensibles  al gènere.
 • - Conferències i seminaris sobre les polítiques d’igualtat en gènere.
 • - Estudis i recerques al voltant de les polítiques d’igualtat en gènere, les estratègies per implementar la gestió transversal de gènere, les eines existents o les polítiques dissenyades amb perspectiva de gènere.

Conciliació i usos del temps:

 • - Cursos, conferències i seminaris sobre les polítiques del temps (conceptes generals, normativa vigent, experiències positives nacionals i internacionals) i polítiques de conciliació amb perspectiva de gènere (normativa espanyola, catalana i europea, teoria general, bones pràctiques).
  - Estudis i recerques sobre l’organització dels temps i dels horaris de la ciutat.
  - Disseny i posada en pràctica de projectes pilot en polítiques del temps (per exemple: itineraris segurs per a la infància, agenda de la ciutat, el dia de la ciutadania, apropem la cultura als ancians, etc).
  - Disseny de plans sobre els horaris i temps de la ciutat.
  - Disseny de polítiques de conciliació per a empreses i altres organitzacions.

Plans Igualtat

 • - Elaboració de diagnosis de gènere internes (de les pròpies organitzacions) com externes (de la ciutat, un àmbit d’actuació concret, un organisme autònom, etc).
  - Disseny de plans d’igualtat en gènere per organitzacions públiques i privades: plans per introduir polítiques de conciliació, anti-discriminació, igualtat d’oportunitats i contra l’assetjament sexual dins de les organitzacions.
  - Disseny de plans per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (amb polítiques i accions concretes).
  - Formació específica en gènere per al personal del departament de recursos humans.

Pressupostos de gènere:

 • - Cursos de formació sobre pressupostos de gènere: fonaments teòrics, marc legal, instruments, eines i bones pràctiques.
  - Disseny de pressupostos sensibles al gènere.
  - Avaluació del pressupost amb sensibilitat de gènere.
  - Suport tècnic en processos de realització de pressupostos de gènere.

Responsabilitat Social de l’Empresa:

 • - Cursos de formació sobre com incorporar la igualtat de gènere dins de la política de Responsabilitat Social de l’Empresa.
  - Suport tècnic per introduir la igualtat de gènere en les relacions amb els stake holders.
  - Cursos i processos de recerca per fomentar la igualtat de gènere dins de l’empresa a través de l’apoderament de les dones.
  - Cursos i xerrades sobre la gestió transversal de gènere en la cultura organitzacional de l’empresa i en la gestió dels recursos humans.