Diumenge, 16 Juny 2024

Formació presencial

Incorporar la perspectiva de gènere en el treball quotidià és indispensable per realitzar polítiques transversals de gènere, és a dir, incorporar l’objectiu de la igualtat de gènere en totes les polítiques i serveis que s’ofereixen.

Per fer-ho és imprescindible entendre què volem dir: per què parlem de gènere i no de sexe? Per què no es tracta de fer polítiques de dones o per les dones? Què implica tenir en compte l’esfera masculina i femenina que composen la ciutat?

I per donar resposta a aquestes preguntes la formació és imprescindible, però no una formació genèrica, sinó una formació específica que s’adeqüi a les necessitats de les persones que treballen dins de l’administració i que tingui en compte les característiques específiques del seu àmbit de treball.

Per aquest motiu des d’Atena Gender Consulting oferim cursos presencials que creem de forma especifica per l’administració que ens contacta. La llista de cursos que trobareu en la nostra pàgina són exemples o possibilitats que podem adaptar a la vostra realitat.