Dimecres, 17 abril 2024

Amb qui treballem

Des  d’Atena  Gender  Consulting  estem  convençuts  que  la  perspectiva  de  gènere  permet dissenyar  una  societat  inclusiva  en  la  que  homes  i  dones  tenen  les  mateixes  possibilitats. Construir aquesta coresponsabilitat no és un deure tan sols de l’estat, sinó que tota la ciutadania té el seu paper en el canvi, i per tant implica transformacions en totes les organitzacions, tant públiques com privades.

Aquesta manera d’entendre les polítiques de gènere ens ha portat ha crear un servei especialitzat adreçat a:

- Administracions públiques;
- Empreses;
- Organitzacions del tercer sector o de l’economia social; 
- Sindicats i partits polítics.