Dilluns, 27 Mai 2024

RSC i gènere

Parlar d’igualtat de gènere en l’àmbit de l’empresa implica molt més que garantir el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral (art. 44 de la Llei Orgànica per la Igualtat efectiva de dones i homes, LO 3/2007). També implica introduir la gestió de gènere en la política de recursos humans, en el disseny de les campanyes adreçades als clients i clientes i en les relacions amb els inversors i inversores.

Les empreses poden treballar a favor de la igualtat de gènere dissenyant un Pla d’Igualtat i incorporant aquest objectiu dins de la seva política de Responsabilitat Social.

La Unió Europea ha definit la Responsabilitat Social de l’Empresa (RSC) com “la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i medi ambientals en les seves operacions comercials i en les seves relacions amb els seus interlocutors” (Llibre verd 2001).

Les empreses que volen diferenciar-se de la resta, assumint un compromís amb el seu territori i amb la pròpia gent, tenen gràcies a la responsabilitat social una oportunitat de millora constant. No es tracta d’una tàctica de màrqueting o de comunicació, estem parlant d’un compromís estratègic de l’empresa amb sí mateixa per avançar i ser cada vegada més competitiva.

Una bona política de responsabilitat social ha d’incloure la perspectiva de la igualtat en gènere. No s’ha d’oblidar mai que els stakeholders estan constituïts per persones i que aquestes tenen la seva dimensió de gènere, són tant homes com dones els accionistes, els proveïdors, qui composen la plantilla, qui forma part del poder polític i qui viu en la comunitat local.

SERVEIS oferts des d’Atena Gender Consulting:

    • Cursos de formació sobre com incorporar la igualtat de gènere dins de la política de Responsabilitat Social de l’Empresa.

    • Suport tècnic per introduir la igualtat de gènere en les relacions amb els stake holders.

    • Cursos i processos de recerca per fomentar la igualtat de gènere dins de l’empresa a través de l’apoderament de les dones.

    • Cursos i xerrades sobre la gestió transversal de gènere en la cultura organitzacional de l’empresa i en la gestió dels recursos humans.