Diumenge, 17 Febrer 2019

Calendari cursos virtuals 2019

 

Aquest curs va adreçat a persones que treballen en àmbit local i volen entendre què són les polítiques d’igualtat de gènere. S’explica què vol dir incorporar el principi de la transversalitat de gènere en qualsevol política, programa o servei, sigui de l’àmbit que sigui.

En aquest curs es donarà tota la informació necessària per poder complir amb l’obligació que estableix la Llei catalana d’igualtat (llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes) en el seu article 3.1 quan diu que “els poders públics han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes”.

En el curs es presentaran exemples de diferents àmbits: cultura, esports, serveis a les persones, urbanisme, medi ambient, salut pública, promoció econòmica, etc.


Curs adreçat a personal tècnic i polític de l’àmbit de la cultura i joventut; i a entitats que programen cultura i estiguin interessades a incorporar la igualtat de gènere en les seves propostes.

En aquest curs es aprendrem a identificar les diferències i desigualtats de gènere existents que provoquen que no tothom tingui accés amb igualtat de condicions a la cultura, ja sigui com a persona usuària o creadora.

També reflexionarem sobre les eines que es poden utilitzar per garantir la igualtat de gènere en les polítiques culturals i en les programacions culturals. Debatrem sobre les opcions que realment són aplicables en els diferents territoris i aquelles que voldríem poder implementar.

Coneixerem alguns dels projectes sobre polítiques culturals amb perspectiva de gènere que actualment s’estan portant a terme a Catalunya.

 

 

Curs pràctic per aprendre a avaluar quin impacte té una política, programa o servei, sigui de l’àmbit que sigui, en la igualtat de gènere. Es proporcionaran les nocions necessàries per entendre què és la igualtat de gènere i per què tota política que afecta a les persones té un impacte de gènere en el territori. S’oferiran les preguntes claus per aprendre a analitzar aquest impacte de gènere i millorar el disseny de la política o servei quan es detecta que l’impacte és negatiu. Es realitzaran exercicis per aprendre a avaluar l’impacte de gènere que té tot tipus de política, des d’un servei específic, a unes bases de subvencions, un premi, un concurs, etc.

 

 

 

 

 

 

Curs pràctic adreçat a persones que volen aprendre a dissenyar indicadors de gènere. Dissenyar indicadors de gènere és quelcom més que desagregar la informació per sexes i proposar-ne és clau per poder avaluar l’impacte de gènere que té una política, és a dir, si afavoreix o no la igualtat de gènere en el territori. Per saber dissenyar aquests indicadors cal saber analitzar els contextos amb lents liles i desxifrar els objectius d’igualtat de gènere necessaris. Només quan tenim dades és possible introduir canvis i saber si estem fent la feina de forma correcta.

 

 

 

Curs adreçat a persones que treballen dins de l’àmbit de la seguretat ciutadana.

Aquest curs ofereix la informació necessària per entendre què vol dir assegurar en una ciutat la la seguretat ciutadana des de la perspectiva de gènere.

Dissenyar espais segurs és un repte per als nostres ajuntaments. En aquest curs analitzarem la seguretat ciutadana des de tres àmbits: el de la perspectiva de gènere en la planificació i gestió dels espais públics, el de l’abordatge de la violència masclista des de l’àmbit policial i el de la prevenció de les agressions sexuals en contextos d’oci nocturn.