Dissabte, 21 Setembre 2019

Calendari cursos virtuals 2019

 

 

 

 

Curs adreçat a personal tècnic i polític per abordar les potencialitats i límits de l'aplicació de clàusules socials, clàusules d'igualtat i altres eines en la contractació pública com a vies per a la reducció de les desigualtats de gènere. Més informació aquí.

 

 

 

 

 

 

 

Curs adreçat a persones que treballin en urbanisme, habitatge i mobilitat.

En aquest curs veurem diferents eines per dissenyar una ciutat a mesura humana, per a tothom, que posa la vida quotidiana al centre de la planificació. I analitzarem diferents bones pràctiques d'urbanisme amb perspectiva de gènere. Més informació aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs busca entendre els principals objectius de la coeducació.
Analitzar com es possible aplicar la igualtat de gènere en les polítiques educatives municipals. Analitzar experiències positives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs busca s'adreça a persones que treballen en l'àmbit de l'esport. L'objectiu final és aprendre a dissenyar i gestionar polítiques, programacions i serveis esportius amb perspectiva de gènere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs adreçat al personal tècnic de l'administració local.El curs busca desenvolupar els coneptes bàsics per a incorporar la perspectiva de gènere a la negociació col·lectiva local: convenis col·lectius i pactes de condicions.