La perspectiva de gènere en la negociació col·lectiva local
(Negociacio.col.lectiva)

El curs busca desenvolupar els conceptes bàsics per a incorporar la perspectiva de gènere a la negociació col·lectiva local:  convenis col·lectius i pactes de condicions.