Contractació pública responsable amb perspectiva de gènere
(Contractació.Gènere)

Aquest curs pretén oferir recursos al personal tècnic i polític d’administracions públiques per abordar les potencialitats i els límits de l’aplicació de clàusules socials, clàusules d’igualtat i altres eines en la contractació pública com a vies per a la reducció de les desigualtats de gènere.