Informes d'Avaluació de l'Impacte de Gènere
(Informes.Gènere)

Aquest curs de formació persegueix introduir a persones no especialistes en polítiques d’igualtat de gènere en el disseny i realització d’informes d’avaluació de l’impacte de gènere.