Què vol dir introduir el principi de transversalitat de gènere en una política, programa o servei? Curs introductori sobre les polítiques transversals de gènere.
(Ppi.Transv.Gènere)

Curs per entendre què són les polítiques d’igualtat de gènere. S’explica què vol dir incorporar el principi de la transversalitat de gènere en qualsevol política, programa o servei, sigui de l’àmbit que sigui.