Com incorporar la igualtat de gènere en el disseny de les polítiques locals. Ajuntament de Lleida
(Pol.Gènere.Lleida)

Curs per entendre per què parlem de polítiques d'igualtat de gènere i aprendre a dissenyar les polítiques, els programes i els serveis des de la perspectiva de gènere.